RATIO - Setkání skupiny stakeholderů

Projekt RATIO

Dne 20. 6. 2022 se v Inovačním centru Ústeckého kraje uskutečnilo pracovní setkání pro podporu a rozvoj venkovských oblastí Ústeckého kraje.

Pracovní skupina stakeholderů projektu RATIO z Ústeckého kraje vznikla ze zástupců organizací (Krajského úřadu, Místních akčních skupin, Czechinvestu, Agentury pro podporu podnikání a Krajské hospodářské komory.

Jejím úkolem bylo vyhodnotit 15 příkladů dobré praxe, které se v různých evropských zemích používají ke zlepšení života ve venkovských oblastech.

Pracovní skupina vyhodnotila předložené nástroje a doporučila, jaké z nich by nejlépe pomohly zlepšit situaci venkovských oblastí Ústeckého kraje.

Akce proběhla v rámci projektu RATIO, podpořeného z evropského nadnárodního programu Interreg Europe.

27.06.2022 13:45

Zastupujeme: