RATIO - Regional Actions To Innovative Operational Programmes

RATIO - Regional Actions  To Innovative Operational Programmes

V současné situaci v evropských zemích, malé a střední podniky vzdálené od metropolitních oblastí, musí zajistit vlastní růst, nebo dokonce alespoň vlastní přežít. Zlepšení jejich inovační kapacity je zásadní pro podporu rozvoje regionální ekonomiky a zabránění vylidňování venkova. Pomoc venkovským malým a středním podnikům konsolidovat se k překonání překážek jejich růstu a dosažení konkurenceschopnosti, je výzvou pro regionální inovační politiky. Mezi zábrany lze zařadit  geografickou izolaci (vzdálené a nízko zalidněné oblasti), nedostatečnou infrastrukturu, nedostatečný rozsah výroby, vzácné příležitosti ke spolupráci a kritický nedostatek odborných znalostí informačních a komunikačních technologií. Ke zvýšení tvorby inovací k dosažení růstu produktivity a udržitelnosti venkovských malých a středních podniků jsou zapotřebí rychlejší širokopásmové komunikační kanály a pokročilá znalost informačních a komunikačních technologií. RATIO má za cíl identifikovat inovační potenciál těchto společností a pomoci jim umožnit růst a expandovat svou činnost prostřednictvím učebního procesu k zavádění a řízení inovací To má být provedeno vytvořením efektivní výměny zkušeností s podporou klastrových spoluprací, mezinárodních spoluprací, sítí a klastrů. Tato výměna zkušeností mezi regionálními činiteli bude následovat převodem osvědčených praxí do regionálních programů.

Projekt RATIO je zařazen do programu Interreg Europe, Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technolo -gického rozvoje a inovací, s konkrétním cílem - zlepšit podmínky získání inovace. Proto tento projekt přispěje k posílení kultury inovací v regionu posílením inovačních ekosystémů, kdy hráči (regionální a místní orgány a inovační partneři) a zainteresované strany (sdružení podniků, akademická sféra, regionální orgány) mohou pracovat společně dle Akčního plánu na dosažení potřebné změny zásad, vedoucí ke konsolidaci inovačních firem ve venkovských oblastech.

V projektu je zapojeno 9 partnerů ze Španělska, SRN, ČR, Polska, Lotyšska, Portugalska, Itálie a Irska.


 

23.08.2016 17:07

Zastupujeme: