Provozní úvěr k financování exportních zakázek

Provozní úvěr k financování exportních zakázek

O úvěr Pro-Export může požádat každá malá nebo střední firma s obratem až do výše 750 milionů korun, která má sídlo v České republice a získá zakázku finálně určenou pro export. Poskytnutý úvěr může dosahovat až 80 % hodnoty subdodavatelského kontraktu, přičemž horní hranice kontraktu není nijak omezena. Z úvěru Pro-Export mohou klienti banky hradit provozní náklady související se zakázkou. Splácení pak probíhá z plateb přijatých od odběratele, kterým je konečný exportér.

Úvěr Pro-Expor začala malým a středním podnikům nabízet GE Money Bank ve spolupráci s Českou exportní bankou (ČEB). Je určen subdodavatelům českých exportérů a může sloužit k financování nákupu surovin, materiálu, ale také režijních či jiných nákladů souvisejících s vývozní zakázkou. Záruka České exportní banky snižuje požadavky na zajištění úvěru, a proto na něj dosáhne více malých a středních firem.

Více informací

01.02.2013 09:44

Zastupujeme: