Projekty připravované RRA byly úspěšné v ROP SZ

Projekty připravované RRA byly úspěšné v ROP SZ

Výbor Regionální rady na svém zasedání v pondělí 17. března 2014 schválil rozdělení dotací pro projekty podané do ROP Severozápad v rámci 44. výzvy.  Jednalo se o projekty zaměřené na podporu revitalizace a regenerace malých a středních měst Ústeckého a Karlovarského kraje.

Z celkového počtu 32 schválených projektů plnou 1/3 připravila pro své klienty naše společnost. Celkové náklady schválených projektů, na kterých žadatelé spolupracovali s naší společností, činili více jak 300 mil. Kč. Za unikátní úspěch je možné považovat také skutečnost, že z devíti projektů schválených pro města z Ústeckého kraje jich naše společnost připravovala celkem sedm, což představuje podíl téměř 80 % schválených projektů z Ústeckého kraje.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. tímto děkuje všem, kteří se na úspěšné přípravě projektů podíleli. Věříme, že stejně úspěšná bude i jejich vlastní realizace a stejně jako následný provoz.

31.03.2014 14:23

Zastupujeme: