Projektový mítink ReNewTown v Praze, 5. – 7. března 2013

Projektový mítink ReNewTown v Praze, 5. – 7. března 2013

První den jednání byl věnován dvěma z mnoha výstupů projektu – „handbook of models“ a „transnational manual“. Tyto publikace jsou hlavními prostředky pro shrnutí výsledků projektu ReNewTown. V dalších bodech programu partneři projektu referovali o tom, jak obyvatelé postsocialistických měst využívají nedávno dokončené investice a jaké výhody a přínosy mají pro místní komunity.

Následující dva dny mezinárodního setkání byly věnovány setkání s odborníky z Prahy 11 a Ústí nad Labem a exkursím po projektech regenerace měst. Rostislav Korbel ze společnosti Jihoměstská majetková, a. s. prezentoval rozsáhlou investiční akci místní části Praha 11 spočívající v regeneraci školních budov zahrnující i moderní úsporné systémy dodávek vody a energie. Partneři projektu se setkali také s místostarostkou městské části, paní Evou Štampachovou, s níž diskutovali o příkladech dobré praxe z revitalizačních programů zaměřených na zlepšení podmínek v panelových sídlištích. Faktorem pro úspěch v revitalizačních investicích je velmi úzká spolupráce s obyvateli. Studijní návštěva Prahy 11 byla také příležitostí vidět pokrok v realizaci jedné z pilotních akcí projektu ReNewTown – poradenského centra pro malé a střední podnikatele.

Třetí den byl zaměřen na aktivity Prahy 11 v oblastech podpory malých a středních podniků, parkování, jakož i řešení problémů družstevního vlastnictví. Jiří Kocánek představil internetovou databázi malých a středních podniků v Praze. Použití databáze je pro uživatele i podnikatele zdarma. Databáze obsahuje geolokalizační nástroje, a proto stala velmi oblíbenou mezi občany Prahy. Kromě toho se Praha 11 podílí na organizaci tematických kurzů o daních, pracovním právu a odpovědnosti podnikatelů a statutárních orgánů. Rovněž byl představen program, který si klade za cíl pomoci udržet okolí bytových staveb v dobré kondici a vzhledu. Ing. Martin Janda, vedoucí oddělení dopravy v Praze 11, představil parkovací systém, který řeší problém nedostatečného počtu parkovacích míst.

Foto: Partneři projektu ReNewTown nad maketou Prahy 11

www.renewton.eu

The project is implemented through the Central Europe Programme co-financed by ERDF.

08.03.2013 11:29

Zastupujeme: