Projekt - Regionální informační servis Ústeckého kraje (RIS)

Projekt - Regionální informační servis Ústeckého kraje (RIS)


Aktualita vydána dne: 14. 05. 2010

Regionální informační servis Ústeckého kraje (RIS), který je zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší veřejnosti i specifických uživatelů. RIS provozuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR). Sběr regionálních dat je zajišťován Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje (RRA UK). RIS je zaměřen zejména na:

  • nejširší veřejnost i specifické uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech uvažovaného projektu (územní dopad rozvojového záměru)
  • prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření v oblastech, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ
  • prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR
  • provázanou prezentaci informací z hlediska členění územního i tématického
  • využití dynamických výstupů z mapového serveru

RIS je provozován ve všech krajích ČR ve standardní struktuře, která uživateli poskytuje snadný přístup ke specifickým informacím pro kterékoliv území v ČR. Nedílnou součástí RIS jsou i texty rozvojových dokumentů souvisejících s příslušným územím jak na úrovni ČR (včetně krajů i regionů), tak i na úrovni požadované EU. Mimořádným informačním prvkem je mapový server, který integruje tématické vrstvy získané vlastním sběrem, letecké snímky i základní topografii okolních států (data SABE). RIS Ústeckého kraje

14.05.2010 00:00

Zastupujeme: