Projekt RATIO - Exchange of Experience Event v Praze

Výměna zkušeností mezi evropskými regiony v Ústeckém kraji

Za účasti partnerů a stakeholderů z osmi evropských regionů se ve dnech 18. a 19. července 2017 uskutečnil workshop projektu RATIO, který organizovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (RRA ÚK). První den účastníci jednali v pražském hotelu Pyramida, kde se seznámili se zkušenostmi Ústeckého kraje se založením a provozováním Informačního centra Ústeckého kraje a s využíváním regionálních inovačních voucherů pro podporu inovačních aktivit MSP.

Byly projednány závěry z využívání nástroje hodnocení inovační úrovně firem (Innovation Health Check Tool) v zúčastněných regionech. Nástroj, užitečný pro malé a střední firmy, je k dispozici v RRA ÚK.

Druhý den se uskutečnila návštěva ve firmě HENNLICH, s.r.o. v Litoměřicích, kde se účastníci seznámili s využíváním inovačních voucherů a dalších podpůrných nástrojů k rozvoji inovačních aktivit MSP z pohledu firmy. Účastníci si prohlédli nové provozovny moderně řízené firmy v Ústeckém kraji. Návštěva byla pro účastníky velmi zajímavá a užitečná. Závěrem si účastníci v Litoměřicích prohlédli výstavu o historii pěstování vína v této zemědělské oblasti i v Čechách.

Informace o projektu RATIO podpořeného z ERDF prostřednictvím programu Interreg Europe jsou k dispozici na  https://www.interregeurope.eu/ratio/.

 

 

21.07.2017 11:03

Zastupujeme: