Projekt RATIO - Studijní cesta do Lotyšska


Projekt RATIO - Studijní cesta do Lotyšska

Ve dnech 25. a 26. října 2016 se v Lotyšsku uskutečnilo setkání partnerů projektu Interreg Europe RATIO. Na pořadu byla schůze meziregionálního řídícího výboru tohoto projektu a také studijní návštěvy do dvou úspěšných inovativních firem velikosti MSP.  Z České republiky se této akce zúčastnili zástupci partnera - Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.  Bohumil Bocian a Tomáš Tuček a také zástupkyně skupiny stakeholderů - paní Alena Hájková z regionální pobočky Czechinvestu v Ústí nad Labem a paní Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje.

Partneři projektu se zabývali posuzováním výsledků, kterých partnerství dosáhlo v prvním semestru projektu, stavem provedené inventury inovativních MSP v jednotlivých evropských regionech, zjištěnými osvědčenými postupy v regionech, schůzemi stakeholderů v regionech, komunikačními aktivitami projektu a dalšími praktickými otázkami realizace projektu.

Studijní návštěvy byly provedeny ve venkovském regionu Vidzeme.  Ve městě Valmiermuiza byl navštíven nový menší pivovar, který se vyznačuje velkou mírou inovací svých výrobků, přesahem výrobků mimo piva a prosazováním spoluprací MSP v rámci regionu.  V obci Priekuli byla provedena návštěva ve firmě Institute for Environmental Solutios. Zde byli účastníci seznámeni s širokou základnou služeb, které jsou poskytovány i v dalekém zahraničí a jsou průběžně rozšiřovány a inovovány.  Oba příklady inovativních firem byly pro účastníky velmi podnětné.

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny na http://www.interregeurope.eu/ratio/


 

 

04.11.2016 13:43

Zastupujeme: