Projekt RATIO – 4. setkání skupiny stakeholderů


Projekt RATIO – 4. setkání skupiny stakeholderů

Dne 27. 3. 2018 se v Ústí nad Labem sešli zástupci institucí zainteresovaných na rozvoji malého a středního podnikání v Ústeckém kraji ke čtvrté schůzi projektu RATIO – Regional Actions To Innovate Operational Programmes. Schůzku zorganizovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která je partnerem projektu v mezinárodním konsorciu. Projekt je společně realizován v 8 zemích EU v rámci programu Interreg Europe.

Přítomní zástupci se seznámili se stavem projektu, který je zaměřen na rozvoj podpory inovací u malých a středních firem sídlících ve venkovských oblastech. Byli informováni o přípravě postupu implementace projektu „Podpora kreativity MSP v Ústeckém kraji“ a diskutovali nad obsahem zpracovaného akčního plánu RATIO k posílení inovační kapacity MSP v Ústeckém kraji.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. po zapracování sdělených připomínek a názorů předloží do konce března 2018 Krajskému úřadu Ústeckého kraje - Odboru regionálního rozvoje návrh Akčního plánu projektu RATIO pro Ústecký kraj s projektovým záměrem „Podpora kreativity MSP v Ústeckém kraji“ za účelem jeho zařazení mezi projekty podpořené Programem rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 v rámci procesu aktualizace akčního plánu daného strategického dokumentu.

Informace o projektu RATIO podpořeného z ERDF prostřednictvím programu Interreg Europe jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


 

28.03.2018 10:41

Zastupujeme: