Projekt RATIO – 1. stakeholders meeting


Projekt RATIO – 1. stakeholders meeting

Dne 22. 9. 2016 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. představila v prostorách Inovačního centra v Ústí nad Labem projekt RATIO – Regional Actions To Innovate Operational Programmes, který realizuje partnerství složené z 9 partnerů z 8 členských zemí EU. Projekt je realizován v rámci specifického cíle 1.2 Zlepšování strategií pro vznik inovací, programu Interreg Europe.  Projekt se zabývá novými přístupy ke zvýšení inovačního potenciálu malých a středních firem sídlících v regionech, vzdálených od metropolitních oblastí (venkovské regiony). Cílem projektu je zlepšit či doplnit regionální strategie v regionech o nová opatření, směřující ke zvýšení podpory vzniku inovací.

Prezentace byla určena pozvaným institucím, které jsou zainteresovány na rozvoji MSP v Ústeckém kraji, jako jsou orgány veřejné správy, hospodářské komory a další instituce podporující rozvoj podnikání. Pracovníci Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., partnera projektu RATIO, představili projekt, vysvětlili důvod jeho realizace, jeho podstatu a rozsah a cíle. Ing. Bohumil Bocian zdůraznil potřebu spolupráce partnera projektu a zainteresovaných institucí (tzv. stakeholderů) při realizaci projektu, včetně účasti zástupců stakeholderů na studijních cestách do jiných regionů a na akcích výměny zkušeností mezi stakeholdery z regionů. Na zkušenou a za výměnou zkušeností tak účastníci projektu vyjedou do Lotyšska, Německa, Itálie, Polska, Irska a Španělska.

Projekt RATIO, povede ke zlepšení inovační kultury v regionech, kdy aktéři (regionální a místní úřady a inovační partneři) a zainteresované subjekty budou moci spolupracovat v rámci Akčního plánu na dosažení žádoucí změny strategie pro stabilizaci inovativních firem sídlících ve venkovských oblastech.

Více informací o projektu naleznete zde: http://www.interregeurope.eu/ratio

Účastníky schůzky byli pracovníci Inovačního centra Ústeckého kraje, Krajského Úřadu Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory a Czechinvestu.  Účastníci souhlasili se zapojením svých institucí do skupiny stakeholderů projektu RATIO. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. bude skupinu stakeholderů zvát na schůze cca 1 x za 2 až 3 měsíce. Na schůzích budou překládány informace o průběhu projektu a budou se řešit předložené návrhy ke zlepšení inovačních aktivit v regionu.

26.09.2016 10:48

Zastupujeme: