Projekt Clusters Cord v Miláně

 

Projekt Clusters Cord v Miláně

Dne 25. 10. 2011 proběhla v italském Miláně benchmarkingová konference v rámci projektu Clusters Cord. V netradičních prostorách bývalé výrobní haly, přátelské a neformální atmosféře byly představeny klastrové organizace z partnerských zemí a různých odvětví (Food, ICT, Energy/Environment, Tourism, Health). Po prezentacích jednotlivých klastrových manažerů následoval blok přednášek a diskuze na téma možností a příležitostí klastrů v mezinárodním prostředí a seznámení posluchačů se všeobecnými informacemi o fungování klastrových organizací v partnerských zemích. Poté následovalo rozdělení účastníků konference do jednotlivých skupin. V jejich rámci došlo k seznámení jednotlivých klastrových organizací se stejným zaměřením. Diskutována byla především otázka, co mohou jednotlivé klastrové organizace nabídnout a co naopak poptávají. Tato forma byla přípravnou fází na výměnná fóra klastrů a přípravou na vytvoření mezinárodního Metaklastru.

Benchmarkingová konference naplnila podstatu setkání a splnila účel v podobě navázání vzájemných kontaktů a vzniku vztahů mezi partnerskými klastry. Na tuto aktivitu budou navazovat výměnné pobyty (výměnná fóra) mezi manažery jednotlivých klastrů.

 

 

CLUSTERS-CORD je mezinárodním kooperačním projektem zaměřeným na společné hledání odpovědi na otázku, jak zvýšit možnosti regionálního rozvoje klastrů a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvedne konkurenceschopnost Centrální Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Projekt je zaměřen na předem definovaná odvětví, která byla stanovena v přípravné fázi partnery: mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, profesionální servis, výrobní technologie, dřevozpracující průmysl a zpracování potravin.

Projekt byl zahájen 1. března 2010 a potrvá až do konce února 2013. Je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. V rámci projektu spolupracuje celkem 10 partnerů z 8 zemí, vedoucím partnerem je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Více informací naleznete na www.clusterscord.eu, www.rra.cz.

O projektu Vám také rádi poskytnou informace Mgr. Dana Krejsová (krejsova@rra.cz) nebo Ing. Jiří Polívka (polivka@rra.cz).

 

 

04.11.2011 14:19

Zastupujeme: