Projekt Clusters Cord se představil ve Stuttgartu

Projekt Clusters Cord se představil ve Stuttgartu


Aktualita vydána dne: 20. 04. 2010

Mezinárodní projekt Clusters Cord, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (zóna Střední Evropa), se představil dne 14.4.2010 ve Stuttgartu v rámci kongresu „Strategie pro inovace a konkurenceschopnost v Evropě“. Vedoucí partner projektu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. společně s jedním z partnerů projektu Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS) seznámili širokou veřejnost s projektem v rámci paralelně probíhající výstavy projektů.

Inovace jsou považovány za klíčový faktor pro zvyšování konkurenceschopnosti regionů Evropské unie. Kongres se zaměřil na dvě rozdílné perspektivy inovací:

  • transfer znalostí z výzkumu do praxe
  • šíření inovací v rámci regionu a mezi regiony Evropy

Kongresu se zúčastnil např. Ministr hospodářství spolkové země Baden-W?rttemberg Ernst Pfister, člen Evropského parlamentu Michael Theurer, aj. Více informací o kongresu naleznete na http://innokongress.steinbeis-europa.de.

 

Clusters

20.04.2010 00:00

Zastupujeme: