Projekt - Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice

Projekt - Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice


Aktualita vydána dne: 14. 05. 2010

Obec Staňkovice uspěla se žádostí o dotaci v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, který pro obec RRA připravila, pro finanční podporu na zpracování strategického plánu rozvoje obce.

Cílem strategického plánu je zmapovat silné i slabé stránky obce, vytyčit vizi, jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života v obci.

Nyní probiha schvalovani zastupitelstvem obce.

Strategický plán na stránkách obce

14.05.2010 00:00

Zastupujeme: