Program Ziel 3/Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Program Ziel 3/Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko


Aktualita vydána dne: 20. 05. 2010

Informace o zahájení realizace projektu v programu Cíl 3/Ziel 3, podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.

Dne 19. 5. 2010 byla slavnostně zahájena první část stavby na české i saské části přeshraničního projektu Clausnitz/hraniční přechod/Český Jiřetín. Slavnostní akt proběhl v obcích Český Jiřetín a Clausnitz, za účasti zástupců Ústeckého kraje, Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zástupců Krajského úřadu MittelSachsen, zástupců zhotovitele stavby na české straně Silnice Group, a.s., poradenských organizací Chemnitzer Ingenieurbau Consult GmbH a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. a zástupců sdělovacích prostředků.

V první části stavby se budou rekonstruovat opěrné zdi u silnic v Č. Jiřetíně a v Clausnitz, most přes Flájský potok a vozovka, ve druhé části, která bude realizována až v roce 2011 se vybuduje nový hraniční most pro osobní vozidla do 3,5 t spojující českou a saskou stranu v obci Český Jiřetín.

Celkové náklady stavby jen na české straně jsou plánovány na cca 26 mil. Kč. Projekt vytvoří lepší podmínky pro rozvoj turistiky a aktivit podnikatelských subjektů v přilehlých horských regionech ČR a Saska.

 

Cil

 

20.05.2010 00:00

Zastupujeme: