Program zeleň do měst a jejich okolí

Program zeleň do měst a jejich okolí

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevřelo dne 22. 12. 2014 příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč. Více inormací zde.

09.01.2015 14:14

Zastupujeme: