Program rozvoje obce Hrobčice byl schválen

Program rozvoje obce Hrobčice byl schválen

Princip strategického plánování rozvoje přijímají za svůj i malé obce. Proto vypracovávají, tak jako obec Hrobčice na Bílinsku, rozvojové dokumenty. Jde o to, aby byly určeny prioritní oblasti v dohledném časovém horizontu. A mít pak možnost i zpětně vyhodnotit, zda naplnění vize bylo úspěšné. Dokument je však také možné chápat jako sladění představ obyvatel o tom, co od života v obci očekávají.
Obec Hrobčice má necelý tisíc obyvatel a na čtvrtečním zasedání zastupitelstva 8. září 2016 všichni přítomní zastupitelé obce Hrobčice schválili program rozvoje obce do roku 2023. Obec obhospodařující poměrně velký katastr místních částí i zaniklých obcí se v mnohém vymyká krajským průměrům. Příznivější je zde nezaměstnanost i demografická skladba obyvatel. Plán ale také ukázal, že je zapotřebí více se věnovat budoucímu přibývání seniorů. Obec, která je v mnohém závislá na blízké Bílině, tak chce zajistit mnohé služby přímo na svém území a věnovat se více péči o kulturu a spolkový život obyvatel. Obyvatelé žijících ve všech místních částech oceňují zejména klid, bezpečí, krásnou krajinu a nové investice do veřejných prostranství. „Byla radost pracovat s Hrobčickými.", tvrdí Libor Kudrna, který Program rozvoje obce Hrobčice zpracovával.


13.09.2016 12:29

Zastupujeme: