O nás

O nás

Profil společnosti

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. byla založena jako akciová společnost roku 1994 podle modelu regionálních rozvojových organizací, které působily v té době v zemích Evropské unie. Cíle a rozsah činnosti byly přizpůsobeny specifickým podmínkám Ústeckého kraje.

Činnost společnosti je zaměřena na podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje na území Ústeckého kraje. Cíle a poslání společnosti jsou naplňovány poskytováním odborných konzultačních a poradenských služeb veřejným, soukromým a neziskovým subjektům stejně jako realizaci vlastních rozvojových projektů.

Prostřednictvím poskytovaných služeb se společnost snaží přispívat k zavedení standardního podnikatelského a občanského prostředí a mobilizaci zdrojů, které podněcují a podporují systematický rozvoj kraje.

Rámcové cíle a poslání

 • Poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu s rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje.
 • Mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji Ústeckého kraje.
 • Optimální využití silných stránek a příležitostí kraje, poskytování podpory při jejich komerčním zužitkování.

Hlavní činnosti a poskytované služby

Hlavní činnosti naší společnosti spočívají v poskytování služeb souvisejících s přípravou a realizací projektů, poskytování informačních a vzdělávacích služeb, tvorbou rozvojových dokumentů, poradenství v oblasti rozvoje podnikání nebo poradenství v oblasti regionálního marketingu. Jedná se zejména o tyto služby:

 • Komplexní poradenské služby v oblasti řízení projektů (přeměna idejí a projektových záměrů ve funkční projekty)
 • Projektová příprava
 • Audit a monitoring dotačních příležitostí a dotačních možnosti pro projektové záměry klientů
 • Komplexní zpracování žádostí o dotaci pro všechny typy žadatelů včetně podpůrné dokumentace
 • Kompletní zajištění managementu projektu (řízení projektu, vyúčtování dotace, zpracování monitorovacích zpráv, atd.)
 • Příprava a realizace výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Tvorba rozvojových strategií a koncepcí dle potřeb klienta (strategické rozvojové plány a rozvojové koncepce obcí, mikroregionů, Strategické plány Místních akčních skupin, rozvojové analýzy a studie).
 • Tvorba marketingových koncepcí a poradenství v oblasti regionálního marketingu.
 • Realizace vzdělávacích a informačních aktivit (pořádání konferencí a seminářů, realizace vzdělávacích kurzů v oblasti strategického řízení, projektového managementu, apod.)

Náš tým

RRA disponuje kvalifikovaným a dlouhodobě stabilizovaným týmem zkušených odborníků na nejrůznější oblasti regionálního rozvoje. Aktuálně agentura zaměstnává 10 kmenových zaměstnanců a spolupracuje s více jak 10 externími spolupracovníky.

Územní působnost

Působnost RRA ÚK je prioritně zaměřená na území Ústeckého kraje. Nabídkou svých služeb však oslovuje i klienty a partnery z jiných regionů České republiky, stejně jako ze zahraničí.

Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem, pobočka se nachází v Ústí nad Labem a v Mostě.

Členství

RRA je zakládajícím členem České asociace rozvojových agentur. RRA je dále členem hospodářské komory v Mostě.

Náš vlastník

RRA je akciovou společností. Vlastníkem společnosti je Ústecký kraj.

Nahoru>

Zastupujeme: