Příprava projektů firem PF-TAXES, s.r.o. a CARGONET, s.r.o. do ROP SZ

Příprava projektů firem PF-TAXES, s.r.o. a CARGONET, s.r.o. do ROP SZ


Aktualita vydána dne: 14. 8. 2007

RRA ÚK v současné době připravuje dva projekty pro podnikatelské subjekty na Litoměřicku. Oba projekty se budou ucházet o finanční podporu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad (ROP SZ) z prioritní osy Udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

Prvním projektem je „Obnova ubytovacího zařízení Chudoslavice“, předkladatelem litoměřická firma PF-Taxes, s.r.o. Cílem tohoto projektu je komplexní obnova nemovitosti nacházející se v centru na návsi obce Chudoslavice (jižní úpatí „Třívrchu“ v CHKO České středohoří ve výši 200 m n. m. nedaleko Ploskovic, se kterými je obec historicky spjata již od doby svého vzniku). Po citlivém uvedení do původního stavu bude nemovitost využívána pro ubytování turistů (kapacita cca 20-25 osob), kteří mají zájem nejen o krásnou přírodu a sportovní vyžití, ale zároveň o kulturní a historické památky, kterých je v okolí mnoho.

Druhý projekt s tajemným názvem „Invalidovna“ vypracovává RRA ÚK společně s dalším litoměřickým žadatelem – firmou CARGONET, s.r.o. Záměrem projektu je celková rekonstrukce nemovitosti v centru Ústí nad Labem na celoroční ubytovací zařízení včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí. Jedná se o poměrně rozsáhlý projekt, jež si mimo jiné klade za cíl rozšířit v současné době nedostačující ubytovací a kongresové kapacity v našem krajském městě.

14.08.2007 00:00

Zastupujeme: