Představení projektu na veletrhu cestovního ruchu Holiday world

Představení projektu na veletrhu cestovního ruchu Holiday world

 

Aktualita vydána dne: 24. 02. 2011

Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Děčín představil své nové propagační produkty ku příležitosti jubilejního 20. ročníku prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD. Profesionálové z oblasti cestovního ruchu i laičtí milovníci cestování mohli shlédnout stánek Statutárního města Děčín v hlavním pavilonu na Výstavišti Praha – Holešovice ve dnech od 10. – 13. 2. 2011. Záštitu nad veletrhem převzal ministr pro místní rozvoj České republiky Ing. Kamil Jankovský. 

Projekt je realizován jako jednoetapový a hlavním cílem je zvýšení propagace Děčínska na národní úrovni i mezinárodní úrovni. Jedním z nově vytvořených propagačních produktů je i reprezentativní trojjazyčná kniha, která byla vytvořena v rámci spolufinancování z ROP NUTS II Severozápad. Dalšími propagačními materiály nejen pro turisty ale i místní obyvatele jsou obrázkové vlastivědné mapy nebo leporela sloužící k vlastivědné osvětě především školní mládeže. Propagační materiály jsou k dispozici pro veřejnost u partnerů projektu: Zoologická zahrada a kemp Formula nebo na Magistrátě v Děčíně a v místním informačním centru nebo v rámci kulturních a společenských akcích. Informační a propagační brožury budou k dispozici široké veřejnosti i na připravovaných nových webových stránkách o cestovním ruchu v Děčíně, které budou spuštěny v dubnu 2011.

24.02.2011 00:00

Zastupujeme: