Poslední výzva v programu Rybáři

Poslední výzva v programu Rybáři

Upozorňujeme zájemce o účast v programu Rybáři, že byla za programové období 2007-2013 Státním zemědělským intervenčním fondem vyhlášena poslední výzva v tomto programu. Všem zájemcům, kteří se programu chtějí zúčastnit, nabízíme zajištění administrativních záležitostí, které jsou se zajištěním a realizací projektu spojené. Termín odevzdávání žádostí je 6.-12.2.2013. Bližší informace o programu Rybáře naleznete na www.szif.cz .

23.01.2013 14:56

Zastupujeme: