Podpora podnikatelů se rozjíždí

Podpora podnikatelů se rozjíždí


Aktualita vydána dne: 16. 8. 2006

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. se na základě úspěchu ve výběrovém řízení agentury CzechInvest od března 2006 stala Regionálním Poradenským a Informačním Centrem. Na jeho dosavadní činnost a výsledky jsme se proto zeptali jejího pracovníka Ing. Jiřího Polívky.

Co vlastně Regionální poradenské a informační centrum (RPIC) nabízí a komu jsou jeho služby určeny?
RPIC při naší agentuře vzniklo na základě poptávky agentury CzechInvest po kvalitním poskytovateli poradenských služeb pro malé a střední podnikatele především v regionu Mostecka a Teplicka, ale nabízí své služby i celému regionu bez omezení. Služby poskytujeme v rámci Programu podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP - Poradenství, jehož administrátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jak už bylo řečeno, jedná se o služby pro malé a střední podnikatelské subjekty, tedy do 250 zaměstnanců. Může jít o subjekty s podnikatelskou historií i bez ní, program pamatuje dokonce i na zájemce o podnikání. Naše služby zahrnují např. poradenství v získávání finančních zdrojů, certifikaci, marketingu, personalistice, zavádění směrnic EU v ČR a dalších. Také ve fázi zakládání a zahájení podnikatelské činnosti může být poradenství zaměřeno např. na podnikatelské minimum, přípravu podnikatelského plánu, základy práva a účetnictví, základy finančního řízení podniku, získání finančních prostředků k podnikání.

V čem jsou tedy vaše služby pro podnikatele výhodné, takovéto služby na trhu poskytuje přece spousta firem?
Hlavní výhoda spočívá v tom, že v rámci programu Poradenství jsme oprávněni poskytovat tyto služby jako cenově zvýhodněné, takže na poskytované poradenství čerpáme dotaci ze státního rozpočtu a o tuto částku potom konečnému klientovi jeho cenu zlevňujeme. Podnikatelům se tak v závislosti na splnění podmínek programu nabízí možnost získání, až 50% slevy na naše služby.

Jak hodnotíte vaši dosavadní činnost?
Pro letošní rok jsme měli možnost čerpat na cenové zvýhodnění poradenství celkem 500 000,- Kč. To jsme v podstatě k dnešnímu dni vyčerpali v plné výši, takže jsme požádali CzechInvest o navýšení rozpočtu. Bylo rozhodnuto kladně, takže pro zbytek roku, tedy do konce listopadu 2006, máme možnost čerpat dalších 200 000,- Kč. Dostane se tedy i na podnikatele, kteří k nám přijdou na podzim. Do této chvíle jsme poskytli cenově zvýhodněné služby celkem 11 podnikatelům, souhrnná hodnota poskytnutých služeb přesáhla 900 000,- Kč. Jednalo se především o oblasti poradenství k získání finančních zdrojů k podnikání, certifikaci ISO, poradenské služby zaměřené na hygienu a bezpečnost práce a na základy a rozvoj vnitropodnikového řízení. Klienti byli z řad výrobních podniků i podnikatelů v cestovním ruchu.

Kde vás podnikatelé najdou a na koho se mohou obrátit?
Zájemci o cenově zvýhodněné služby nás najdou v Mostě nebo v Ústí nad Labem, kde budeme připraveni vyslechnout jejich potřeby a nabídnout jim profesionální služby za finančně výhodných podmínek. Děkuji za rozhovor.

Kontakt:
www.rra.cz, nebo tel: 476 206 538, Ing. Jiří Polívka, Bc. Zdeněk Tarant, Ing. Bohumil Bocian

Nahoru>

16.08.2006 00:00

Zastupujeme: