Podnikání na sídlišti

 

Podnikání uprostřed paneláků

Většina severočeských měst byla po druhé světové válce postižena masivní socialistickou výstavbou řešící potřebu ubytování dělníků pro dynamicky se rozvíjející průmysl. Sídliště původně koncipovaná jako universální způsob bydlení pro každého ovšem v době dvacet let po pádu režimu přinášejí celou řadu problémů – sociálních i ekonomických. Ve čtvrtích tvořenými panelovou výstavbou podnikání zrovna nekvete a služby spojené s bydlením zde mizí.

Podmínkami obnovy a řešením problémů s rehabilitací problémových městských částí se zabývá projekt ReNewTown realizovaný také Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s. Projekt je podpořený iniciativou Central Europe Programme. V prosinci byl v Chomutově proveden malý „průzkum trhu“, v rámci něhož se zjišťovaly názory na možnosti rozvoje. Dotazovanými byli vedle zástupců místních samospráv, bytových družstev i obyvatelé panelových sídlišť, ale také místní podnikatelé. Ve standardizovanému rozhovoru poskytla své výpovědi pětice „malých“ podnikatelů. Jeden obchodník, tři podnikající v oboru služeb a jeden provozovatel restaurace.

Podnikatelé považují kvalitu života ve městě v porovnání s ostatními městy za částečně nižší nebo stejnou. Podmínky pro podnikání respondenti hodnotili jako horší nebo stejné ve srovnání s jinými městy. Chomutovští podnikatelé pozitivně hodnotí dostupnost místa, kde podnikají, dostupnost veřejné dopravy i dopravy osobní. Relativně dobře z jejich vyjádření vychází i bezpečnost v lokalitě a počet zákazníků.

Od místní samosprávy však očekávají pomoc a podporu malého a středního podnikání. Tato podpora by mohla mít následující podobu: opravy objektů pro pronájem či prodej objektů, úprava okolí, čistota a bezpečnost. Svou budoucnost podnikání v krátkodobém výhledu tří let si chomutovští podnikatelé spojují s místem, kde podnikají.

I když tato anketa je příliš úzkoprofilová na to, abychom udělali obecný závěr, je poměrně potěšující zjištění, že problémy deprivovaných sídlišť se podnikatelů tolik nedotýkají, nebo je spíše nevnímají. Obecně upozorňují na nízkou kvalitu fyzického prostředí a bezpečnost.

O dalším postupu projektu přineseme další informace.

 

15.02.2012 08:44

Zastupujeme: