Podílejte se na nové koncepci podpory MSP 2014-2020

PODÍLEJTE SE NA NOVÉ KONCEPCI PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014+

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) finančně podporuje české malé a střední podnikatele především prostřednictvím strukturálních fondů EU (Evropského fondu regionálního rozvoje — ERDF). Současný Operační program pro podnikání a inovace (OPPI) je platný pro období let 2007 až 2013, a proto naše ministerstvo již intenzivně připravuje programovací období 2014 až 2020.

Ministerstvo chce nastavit podpůrné priority 2014+ co nejefektivněji ve shodě s podnikateli, odbornou veřejností, kraji a obecními úřady.

Pokud chcete vyjádřit svůj názor, vyplňte prosím níže uvedený dotazník a zúčastněte se tak on-line konzultace. Dotazník je přístupný do 15. dubna 2012. O výsledku šetření budete informováni na internetových stránkách MPO ČR a portále BusinessInfo.

 

Další informace http://www.mpo.cz/dokument102987.html

Vstup do dotazníku http://www.businessinfo.cz/cz/pruzkum/?enqid=147

 

16.03.2012 13:59

Zastupujeme: