Pocitovou mapu mají i na Hrobčicku

Pocitovou mapu mají i na Hrobčicku

Lidé svou obec zpravidla velmi dobře znají a svůj vztah k ní si utváří dle toho, jaká místa jsou jim příjemná, ale i nepříjemná. Každý se rád pochlubí hezkým prostranstvím, parčíkem, hřištěm nebo přírodní scenérií. Ale jsou i místa, kterým se vyhýbáme, nebo jimi neradi procházíme. Způsob, který zaznamenává preference obyvatel určité obce ke konkrétním místům, se nazývá pocitová mapa. Mapy obecně zaznamenávají prostorové informace ve srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Zapsat pocity do mapy je poměrně jednoduché.

Zkušenost s pocitovou mapou mají už i obyvatelé obcí Hrobčicka na Teplicku. Pomocí barevných samolepek, které vlepili do mapy, se vyjadřovali k místům, na která jsou pyšní, kde tráví volný čas, kde se schází k popovídání, nebo naopak kde se jim to vůbec nelíbí. Zábavnou formou tak vznikl další zdroj informací pro tvorbu programu rozvoje obce. „Zatím s touto technikou začínáme. Pocitové mapy jsou velmi sdělné a je to další možnost, jak zapojit občany do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Je to dobrý začátek pro diskusi,“ říká Libor Kudrna, který tuto metodu hrobčickým občanům navrhnul. „Dozvěděli jsme se také, jaké pocity a kde občané sdílí,“ dodal. (lk)


Foto: Pracovní skupina nad pocitovou mapou všech místních částí obce Hrobčice, 14. 4. 2016

 

20.04.2016 08:49

Zastupujeme: