OPVK - Semináře pro žadatele - oblast podpory 1.4

OPVK - Semináře pro žadatele - oblast podpory 1.4


Aktualita vydána dne: 06. 02. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, zveřejnilo prezentace ze seminářů pořádaných v regionech pro žadatele oblasti podpory 1.4 v rámci akce EU peníze školám.

Semináře

Zdroj: SEMINÁŘE

Navýšení sazeb DPH po 1. 1. 2010

Výklad Řídícího orgánu OP VK k navýšení sazeb DPH

Výklad Řídícího orgánu OP VK ke způsobilosti navýšení ceny dodávky z důvodu navýšení sazby DPH

Zákonem č. 362/2009 Sb. byly přijaty změny některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Část pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to konkrétně změnu výše snížené a základní sazby DPH a přechodná ustanovení. Dne 31. 12. 2009 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 489/2009 Sb., novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2010. Změna vstupuje v platnost od 1. 1. 2010 a týká se navýšení základní sazby DPH z 19 % na 20 % a u snížené sazby z 9 % na 10 %.

V případech, kdy byla uzavřena smlouva na dodávku s dodavatelem na základě výběrového/zadávacího řízení v roce 2009 a výše uvedená legislativní změna ovlivní fakturovanou částku za dodávky zboží, služeb a stavebních prací pořizovaných příjemci z finanční podpory OP VK, uzavře příjemce s dodavatelem dodatek ke smlouvě týkající se navýšení DPH. Takto vzniklé navýšení bude v relevantních případech (tj. u příjemců, kteří nemají zákonný nárok na odpočet DPH) způsobilým výdajem.

Metodický výklad naleznete v sekci Veřejné zakázky, odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/navyseni-sazeb-dph-po-1-1-2010-na-zaklade-legislativni-zmeny

06.02.2010 00:00

Zastupujeme: