OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 22. 05. 2010

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1, Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Výzva je určena mimopražským základním školám a jejím cílem je podpořit rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.

O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince 2012.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-6

22.05.2010 00:00

Zastupujeme: