OPVK - Aktuality

 

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 28. 05. 2011

Pokořena hranice 100 miliard korun

 

Pravidelná Měsíční monitorovací zpráva (MMZ) potvrzuje významný údaj objemu čerpání evropských fondů u certifikovaných projektů. Ke 4. květnu 2011 bylo certifikováno 120,7 mld. Kč. V současném programovacím období může ČR dosáhnout až na 26,7 miliardy eur, což je podle současného kurzu asi 753,4 miliard korun. 

Více viz zdroj. 

Zdroj: http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2011/Pokorena-hranice-100-miliard-korun

Vláda projedná přesuny mezi operačními programy

Vláda České republiky na svém zítřejším jednání mimo dalšího projedná i detailní analýzu postihující aktuální stav čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Materiál obsahuje vyhodnocení tzv. rizikových operačních programů a také návrh řešení včetně přesunu části peněz mezi jednotlivými programy. 

Více viz zdroj. 

Zdroj: http://www.mmr.cz/Pro-media/Materialy-pro-vladu/Vlada-projedna-presuny-mezi-operacnimi-programy

Odborná diskuse k projektovému záměru individuálního projektu národního OP VK "Kariérní systém"

Dne 17. 6. 2011 v Pedagogické fakultě UK Praha, M. D. Rettigové 4, Praha 1, přízemí, místnost R003 od 10:00 hod. do 13:00 hod proběhne odborná diskuze k projektovému záměru IPn OP VK. 

Více viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/odborna-diskuse-k-projektovemu-zameru-individualniho

Odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20.6.2011

Dne 20. 6. 2011 v zasedací místnosti C 081, MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 od 13.30hod. do 16.00hod proběhne odborná diskuze k projektovým záměrům připravovaných Individuálních projektů národních, které budou předloženy v rámci plánované výzvy v oblasti podpory 3.2 OP VK. 

Více viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/odborna-diskuze-k-projektovym-zamerum-msmt-v-ramci-op

 

28.05.2011 00:00

Zastupujeme: