OPVK - Aktuality

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 10. 05. 2011

Příručka pro hodnotitele individuálních a grantových projektů OP VK

 

Byla aktualizována Příručka pro hodnotitele individuálních a grantových projektů OP VK. 

Příručka je platná od 3. května 2011. Aktuální 7 verzi příručky naleznete zde

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-hodnotitele-individualnich-a-grantovych

Ukončení 4. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2

ŘO OP VK oznamuje, že byla ukončena výzva oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. 

Na základě vysokého počtu předložených projektových žádostí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, ukončuje 4. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání .

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ukonceni-4-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu

10.05.2011 00:00

Zastupujeme: