OPVK - Aktuality

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji


Aktualita vydána dne: 19. 06. 2010

2. výzva k předkládání GG - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašuje kolovou výzvu zprostředkujícím subjektům - krajům k předkládání žádostí globálních grantů z OP VK. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

2. výzva k předkládání GG - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašuje kolovou výzvu zprostředkujícím subjektům - krajům k předkládání žádostí globálních grantů z OP VK. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

2. výzva k předkládání GG - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašuje kolovou výzvu zprostředkujícím subjektům - krajům k předkládání žádostí globálních grantů z OP VK. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

19.06.2010 00:00

Zastupujeme: