OPVK - Aktuality

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 23. 04. 2011

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - 1. výzva, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 - 4. května 2011 ÚSTÍ NAD LABEM

 

Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK pro 1. výzvu ve 2. etapě globálních grantů se koná dne 4. května 2011 od 9.00 hod. v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Registraci můžete provést na e mail: Mgr. Eva Soukupová: soukupova.e@kr-ustecky.cz (pozvánka v příloze). 

Poyv8nka: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1660023

Vyhlášení 1. výzvy II - Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 22. 4. 2011 1. výzvu ve 2. etapě globláních grantů k předkládání žádostí o grantový projekt v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji II. Počátek příjmu žádostí je stanoven na 1. 6. 2011 (text výzvy v příloze). 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1660032&p1=176458

Vyhlášení 1. výzvy II - Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 22. 4. 2011 1. výzvu ve 2. etapě globálních grantů k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji II. Počátek příjmu žádostí je stanoven na 1. 6. 2011 (text výzvy v příloze). 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1660028&p1=176458

Vyhlášení 1. výzvy II - Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 22. 4. 2011 1. výzvu ve 2. etapě globálních grantů k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 1.1 - Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji II. Počátek příjmu žádostí je stanoven na 1. 6. 2011 (text výzvy v příloze). 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1660024&p1=176458

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-7

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-8

23.04.2011 00:00

Zastupujeme: