OPVK - Aktuality

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 09. 04. 2011

Evropská komise akceptovala návrh změn vedoucích ke zlepšení čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Ministerstvo školství touto cestou reaguje na informace, které se objevily v českých médiích na téma pomalého čerpání prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je skutečností, že Evropská komise zaslala vedení sekce řízení Operačních programů EU dopis – v rámci pravidelné komunikace s ministerstvem – v němž žádá vysvětlení situace a návrh možných řešení. MŠMT aktuálně připravuje dlouhodobý Akční plán, který na tento fakt reaguje s cílem dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Zároveň se také proměňuje a posiluje organizační struktura ve vedení subjektů, jež mají na ministerstvu problematiku unijních fondů na starost. 

Praha, 7. 4. 2011 – Na středečním jednání zástupců Evropské komise s Ministerstvem školství byly představeny plány a již realizovaná opatření na zefektivnění a zrychlení čerpání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Další pracovní schůzka se uskuteční v květnu a bude na ní vyhodnocen pokrok v celém procesu. Dále byly dohodnuty pravidelné měsíční porady mezi představiteli EK a MŠMT, které mají vést ke zlepšení vzájemné informovanosti. 

MŠMT na schůzce představilo aktualizovaný Akční plán, jehož cílem je dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Proměnila se organizační struktura sekce evropských fondů. Dalšími představenými opatřeními je například zkrácení lhůt pro hodnocení projektů, možnost rychlejšího navýšení celkových prostředků z důvodu velkého počtu kvalitních projektů v jednotlivých výzvách, outsourcing některých procesů týkajících se následné kontroly, apod. S tím také souvisí již realizované navýšení personální kapacity, která byla na sekci dlouhodobě poddimenzovaná. EK dala na realizaci všech představených kroků Ministerstvu školství čas do podzimu letošního roku. 

První náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který od 1. dubna 2011 zastřešuje problematiku evropských fondů, po jednání uvedl: „Jsme si vědomi, že musíme proces zefektivnit tak, abychom v nejbližších měsících přesvědčili Evropskou komisi o naší schopnosti vyčerpat celou alokaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včas.“Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/evropska-komise-akceptovala-navrh-zmen-vedoucich-ke-zlepseni-1

Seminář "Fotovoltaické systémy"

Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií si Vás dovoluje pozvat na seminář Fotovoltaické systémy . 

Seminář je zaměřen na problematiku ekologických zdrojů energie, zejména fotovoltaických systémů. Budou diskutovány základní technologie a součásti fotovoltaických systémů, ale i otázky legislativních podmínek jejich provozu a architektonického a stavebního řešení jejich umístění v budovách. Seminář se uskuteční 15. 4. v seminární místnosti E109, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4. Detailní obsah semináře a registrační formulář naleznete na adrese: 

Zdroj: http://www.crr.vutbr.cz/kurzy-seminare/ekologie/seminar-fotovoltaicke-systemy

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 

Více viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-2

09.04.2011 00:00

Zastupujeme: