OPVK - Aktuality

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 04. 04. 2011

Stanovisko MŠMT ke kritice stavu čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

 

Ministerstvo školství touto cestou reaguje na informace, které se objevily v českých médiích na téma pomalého čerpání prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je skutečností, že Evropská komise zaslala vedení sekce řízení Operačních programů EU dopis – v rámci pravidelné komunikace s ministerstvem – v němž žádá vysvětlení situace a návrh možných řešení. MŠMT aktuálně připravuje dlouhodobý Akční plán, který na tento fakt reaguje s cílem dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Zároveň se také proměňuje a posiluje organizační struktura ve vedení subjektů, jež mají na ministerstvu problematiku unijních fondů na starost. 

V září 2010 bylo čerpání OP VK prakticky na nulových hodnotách a především díky intenzívní práci nového vedení sekce řízení Operačních programů EU toto číslo vzrostlo za posledních sedm měsíců na hodnotu 4,3% a poroste i nadále. Do konce tohoto roku je předpoklad okolo 10%. Stejně tak se neustále vylepšují všechny podpůrné mechanismy, které garantují dodržení schváleného harmonogramu vyčerpání programu. Ať už jde o schválený harmonogram výzev, nastavení systému hodnocení a administrace podaných projektových žádostí. 

Na základě dosavadního čerpání jsou připravena další opatření vedoucí k zajištění jeho vyšší efektivity, jakými jsou například zkrácení lhůt pro hodnocení projektů, možnost rychlejšího navýšení celkových prostředků z důvodu velkého počtu kvalitních projektů v jednotlivých výzvách, outsourcing některých procesů týkajících se následné kontroly nebo administrativní pomoci při odstraňování zjištěných nedostatků v projektech atp. S tím také souvisí schválené navyšování personální kapacity, která byla na sekci dlouhodobě poddimenzovaná. 

Jakub Hodinář nově povede tým řízení operačních programů EU:

S platností od 1. dubna 2011 byl jmenován prvním náměstkem ministra školství Jakub Hodinář, který bude problematiku evropských fondů dále řešit. Hodinářovo angažmá je dalším krokem v procesu ještě většího zefektivnění komunikace mezi sekcí řízení Operačních programů EU a dalšími částmi úřadu, neboť disponuje mnohaletými expertními zkušenostmi ve veřejné správě s přímou vazbou na evropské záležitosti. „Pod mým vedením dochází ke sjednocení dosavadní sekce řízení Operačních programů EU a sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí do jedné skupiny, aby bylo v co největší míře využito společných témat a styčných bodů. Jsem přesvědčen, že toto napomůže nejen k celkovému zlepšení komunikace všech zainteresovaných subjektů ministerstva, ale v konečném důsledku to výrazně přispěje také ke zvýšení čerpání v obou programech, které MŠMT administruje,“ shrnul k situaci s čerpáním eurofondů a své misi na ministerstvu Jakub Hodinář. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/stanovisko-msmt-ke-kritice-stavu-cerpani-v-operacnim

Seminář pro příjemce fin. podpory z OP VK, Veřejné zakázky v OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 (Výzva 16 a 17) a 2.3 (Výzva 20 – 2. kolo)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář na téma Veřejné zakázky v OP VK. 

Tento seminář je určen pro nové příjemce finančních prostředků z OP VK, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.4 (Výzva 16 a 17) a 2.3 (Výzva 20 – 2. kolo). 

Cílem semináře je seznámit příjemce podpory s pravidly zadávání veřejných zakázek v OP VK. 

MŠMT, Křižíkova 34, Corso IIa, konferenční sál ve 4.p., 180 00 Praha 8 

Datum: 3.5.2011 

Čas konání: 10:00 – 16:00 h (registrace od 9:30) 

Registrace na seminář bude ukončena dne 27.4.2011. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace. 

Zdroj: : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-prijemce-fin-podpory-z-op-vk-verejne-zakazky-v

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 1.4 "EU peníze školám", Praha dne 9. 5. 2011

Seminář je určen výlučně pro zástupce základních škol, kteří ještě nemají podanou projektovou žádost . 

Místo konání: 

MŠMT, Karmelitská 7 , 118 12 Praha 1 

Budova C, zasedací sál C 081 

Čas: 10:00-16:00 hod. 

Registrace na seminář bude ukončena dne 4.5.2011. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru včetně teček a domén. Jen tak proběhne Vaše registrace v pořádku. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-oblast

04.04.2011 00:00

Zastupujeme: