OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 03. 07. 2010

Příručka pro příjemce OP VK verze 4, platná od 30. 6. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydává 4. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 30.6. 2010 a účinnou od 1. 8. 2010.

Příručka pro příjemce - verze 4.pdf

Přílohou č. 13.5 této příručky je Manuál vizuální identity OP VK, který je uveřejněn jako samostatný dokument a je ke stažení na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manualy-vizualni-identity.

Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK, oblast podpory 2.3, Praha

Dne 3. září 2010 se koná Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK, Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, výzva č. 20.

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK k výzvě č. 20. Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Text a přílohy výzvy na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich

Datum konání: 3. 9. 2010

Čas: 9:00-15:00 (registrace od 8:30)

Místo konání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C, konferenční místnost C 081

Registrace přihlášek bude ukončena dne 31.8.2010 ve 12:00h.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-financni-podpory-z-op-vk-oblast-podpory-4.

03.07.2010 00:00

Zastupujeme: