OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 26. 02. 2010

Seminář pro příjemce - 22.3.2010

Seminář pořádaný 22.3.2010 a je určen POUZE PRO PŘÍJEMCE GP v rámci GG Ústeckého kraje.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1651997&p1=176458

Upozornění Řídícího orgánu OP VK - oblast podpory 1.4

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Řídícího orgánu OP VK, pro potenciální žadatele oblasti podpory 1.4 (akce EU peníze školám)

Upozorňujeme všechny potenciální žadatele oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (akce EU peníze školám) na to, že veškeré materiály, které jsou zveřejňovány jinde než na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam a www.eupenizeskolam.cz, mohou obsahovat neaktuální informace. Na uvedených portálech spravovaných přímo MŠMT se žadatelé dozvědí všechny potřebné informace.

Příručka pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 bude na webových stránkách zveřejněna, jakmile ji schválí porada vedení MŠMT. Jakékoliv podoby Příručky nebo šablon klíčových aktivit zveřejněné jinde než na výše uvedených místech mohou obsahovat již neplatné nebo neúplné informace. Vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 1.4 je závislé na schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, Parlamentem ČR.

Pro metodické dotazy jsou pro potenciální žadatele připraveny v pracovní dny tyto kontakty: call linka 800 228 229 nebo e-mail esf@msmt.cz.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/upozorneni-ridiciho-organu-op-vk-oblast-podpory-1-4

Nová verze Prováděcího dokumentu OP VK

Dne 5. 2. schválil Monitorovací výbor OP VK novou verzi prováděcího dokumentu.

Dokument najdete v sekci Základní dokumenty/Prováděcí dokument OP VK, odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadeci-dokument-op-vk-verze-k-5-2-2010.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nova-verze-provadeciho-dokumentu-op-vk

Prezentace ze seminářů pro žadatele - oblast podpory 1.4

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, zveřejnilo prezentace ze seminářů pořádaných v regionech pro žadatele akce EU peníze školám

Prezentace obsahují základní informace a představení jednotlivých šablon a jsou k dispozici v sekci EU peníze školám/Akce a semináře/Semináře na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/seminar.

Navýšení sazeb DPH po 1. 1. 2010

Výklad Řídícího orgánu OP VK k navýšení sazeb DPH Metodický výklad naleznete v sekci Veřejné zakázky, odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/navyseni-sazeb-dph-po-1-1-2010-na-zaklade-legislativni-zmeny.

26.02.2010 00:00

Zastupujeme: