OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 03. 04. 2010

Přílohy monitorovací zprávy pro oblast podpory 3.2

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1652536&p1=176458

Oznámení o výsledku veřejné zakázky č. 60/1.1.07/03.0046, VZ/2/2010/EM

Veřejná zakázka: "Zajištění ubytování a stravování při vzdělávacích kurzech ve VRC Lesná".

Soubor: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1652530

Výzva k podání nabídek č. 63/3.2.06/01.0003

Výzva k podání nabídek veřejné zakázky: "Nájem odborných pracovišť a učebny".

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1652495&p1=176458

Metodický dopis č. 13 - Realizace vzdělávacích aktivit v prioritní ose 3 v rámci Globálních grantů

Dopis je platný od 24. března 2010.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopis-c-13-realizace-vzdelavacich-aktivit-v

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (Prioritní osa 1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-3-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich

03.04.2010 00:00

Zastupujeme: