OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 10. 04. 2010

Ukončení výzev k předkládání individuálních projektů národních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, oznamuje ukončení výzev k předkládání individuálních projektů národních. Z důvodu sloučení oblastí podpory v rámci Prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení do jedné došlo k ukončení průběžných výzev pro oblasti podpory 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání, 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání. Současně byly zahájeny přípravy výzvy pro sloučenou oblast podpory. Adresátem výzev k předkládání individuálních projektů národních je pouze MŠMT.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ukonceni-vyzev-k-predkladani-individualnich-projektu

Zajímavé veřejné zakázky

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-zakazky


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Kompetenční profil projektového manažera"
V rámci realizace IPo Projektový manažer 250+, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0079 vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Kompetenční profil projektového manažera ve školství".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika VII – Výchova k podnikání"
V rámci realizaci projektu IPn Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0025 vyhlašuje Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika VII – Výchova k podnikání".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika V – Zakládání firem"
V rámci realizaci projektu IPn Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0025 vyhlašuje Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika V – Zakládání firem".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika VI – Hodnocení výsledků a dopadů"
V rámci realizaci projektu IPn Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0025 vyhlašuje Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika VI – Hodnocení výsledků a dopadů".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika IV – Využití licencí"
V rámci realizaci projektu IPn Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0025 vyhlašuje Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika IV – Využití licencí".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika III – Spolupráce s aplikační sférou"
V rámci realizaci projektu IPn Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0025 vyhlašuje Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika III – Spolupráce s aplikační sférou".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika II – Ochrana duševního vlastnictví"
V rámci realizaci projektu IPn Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0025 vyhlašuje Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Metodika II – Ochrana duševního vlastnictví".

Celý článek


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Implementace projektové kanceláře"
V rámci realizaci projektu IPo Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.048 vyhlašuje Vysoké technické učení v Brně výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Implementace projektové kanceláře".

Celý článek

10.04.2010 00:00

Zastupujeme: