OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 17. 04. 2010

Vyhlášení 4. výzvy - prioritní osa 1, oblast podpory 1.3

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 12.4.2010 4. výzvu k předkládání žádostí o grantový projekt v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji.Počátek příjmu žádostí je stanoven na 15.5.2010.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1652620&p1=176463

Vyhlášení 4. výzvy - prioritní osa 1, oblast podpory 1.2

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 12.4.2010 4. výzvu k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji. Počátek příjmu žádostí je stanoven na 15. 5. 2010.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1652619&p1=176463

Vyhlášení 4. výzvy - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 12.4.2010 4. výzvu k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 1.1 - Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji. Počátek příjmu žádostí je stanoven na 15.5.2010.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1652619&p1=176463

Nepřehlédněte

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - 4. výzva, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 - 20.4.2010 Ústí nad Labem [DOC, 2 MB]

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE FINANČNÍ PODPORY Z OP VK pro 4. výzvu se koná dne 20.4.2010 od 9.30 hod. v konferenčním sále, 2. patro. Registraci můžete provést na e mail: Mgr. Eva Soukupová: soukupova.e@kr-ustecky.cz ( pozvánka v příloze)

Nový formulář monitorovací zprávy [DOC, 1 MB] Formulář monitorovací zprávy platný od 12.4.2010

Projektový záměr OP VK [DOC, 788 kB]

17.04.2010 00:00

Zastupujeme: