Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Chtěli bychom Vá supozornit, že byla uveřejněna verze OP Zaměstnanost z února 2015, která byla předložena Evropské komisi.

OP Zaměstnanost byl Evropské komisi znovu předložen 20. února 2015. Schválen by měl být v červnu 2015.

V současné době jsou dokončována pravidla a postupy pro řídicí orgán, žadatele a příjemce, připravováno je i první zasedání monitorovacího výboru, které by mělo proběhnout v polovině dubna 2015.

Veškeré informace o přípravě OP Zaměstnanost včetně textu programu ke stažení naleznete zde.

26.02.2015 12:35

Zastupujeme: