Odevzdávání žádostí Programu podpory ozdravných pobytů dětí - SFŽP

Odevzdávání žádostí Programu podpory ozdravných pobytů dětí

Upozorňujeme všechny zájemce o dotaci z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, že termín odevzdání žádostí včetně příloh je NEJPOZDĚJI 30. 01. 2015 do 12:00 hod. v Praze na SFŽP ČR v uzavřené obálce s označením:

 

 

 

Žádost o podporu

 

Národní programy, Přílohy XI, 4. výzva

 

Název projektu: …………….

 

Státní fond životního prostředí ČR

 

Odbor národních programů

 

Olbrachtova 2006/9

 

140 00 Praha 4

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Obálka musí obsahovat pouze jednu žádost.

 

 

09.01.2015 14:11

Zastupujeme: