Objasnění termínů rozvojových programů pro Severozápad

Objasnění termínů rozvojových programů pro Severozápad


Aktualita vydána dne: 19. 1. 2006

Vážení zájemci o Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, z důvodu nejasností, které se v poslední době objevují jsme se rozhodli seznámit Vás s podrobnostmi, které pomohou k vyjasnění rozdílu mezi Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu a Státní program rozvoje regionu Severozápad ...

V předchozích dnech proběhlo jednání s kanceláří zmocněnce vlády pro SZČ (KZV), kde se diskutoval postup při udělování bonifikace pro projekty, které budou přihlašovány žadateli z regionu soudržnosti SZ do různých dotačních programů (vyhlášených vládou ČR resp. příslušnými ministerstvy) během r. 2006. Bonifikace je zakotvena v novém "Státním programu rozvoje regionu Severozápad", který vláda schválila dne 15. 8. 2005. První posouzení projektů bude provedeno "Řídícím výborem Státního programu rozvoje regionu Severozápad" (zvlášť zřízen pro tento program) dne 12. 1. 2006.
KZV a MMR ještě finalizují hodnotící kritéria a celou proceduru, která by se měla právě dne 12.1., před vlastním posuzováním projektů odsouhlasit.

Žadatelé o dotace pro projekty přihlašované do "Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu* ", nemusí posílat "Řídícímu výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad" Projektové listy" pro získání bonifikace, protože tento program je určen výhradně pro jmenované regiony, tudíž se nebudou bonifikovat (projekty nejsou v konkurenci s projekty z jiných regionů).
Výjimku tvoří pouze dotační titul č. 3 (zatím nevyhlášený), zaměřený na "Přípravu projektů pro programy EU vyhlášené v letech 2007 až 2013 v rámci strukturálních intervencí", který je otevřený pro obce na celém území ČR. Pokud žadatel z regionu SZ chce získat bonifikací a být tak zvýhodněn při hodnocení, musí zaslat "Projektový list" do KZV (po vyhlášení dotačního titulu č. 3).

Pokud přihlašujete projekty do jiných programů, které nejsou územně omezeny jen na region SZ (vyhlašované MMR, MŽP, MPO, MZe, MD, MŠMT, MPSV, Úřadem vlády ČR a dalšími), tak "Projektové listy" k získání bonifikace posílejte.

Bohužel je dotační politika v ČR velmi složitá a nově schválený státní program pro podporu našeho regionu zatím není zaběhlý. Aktivní osvětu sice provádí KZV, ale ta v posledních měsících roku 2005 nemohla proniknout do všech obcí. My jsme základní informace uvedli v našem Zpravodaji č. 9, který odkazoval na podrobnější informace na KZV. (Všechny zpravodaje najdete na našich www.rra.cz)

Pokud by Vám bylo cokoliv nejasné, neváhejte nás kontaktovat !

Pozn.: * Bohužel se oba názvy "Státní program rozvoje regionu Severozápad" a "Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech …" z důvodu velmi podobných názvů zaměňují.

19.01.2006 00:00

Zastupujeme: