Obchůdek 2021+ (2. výzva)

Ústecký kraj dne 19. 1. 2023 vyhlásil 2. výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+.

Na co lze získat dotaci

Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Tento účel bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů těchto maloobchodních prodejen.

Způsobilé výdaje jsou:

a) náklady na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny,

b) náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem,

c) náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,

d) náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

Kdo může žádat

Žadatelem může být obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000 obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel, která se nachází v územním obvodu Ústeckého kraje.

Výše a podíl dotace

Minimální a maximální výše dotace:

- Minimální výše dotace je 20 000 Kč.

- Maximální výše dotace je 100 000 Kč.

Termín výzvy

19. 1. 2023 - 9. 2. 2023

Poskytovatel, program

Ústecký kraj, Dotační program Obchůdek 2021+, 2. výzva

Odkaz

https://www.kr-ustecky.cz/obchudek-2021-2-vyzva/d-1772918/p1=290806

 

19.01.2023 10:35

Zastupujeme: