OBČANSKÁ VYBAVENOST, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

OBČANSKÁ VYBAVENOST, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Poslední výzvy ROP Severozápad

Výbor Regionální rady schválil vyhlášení nových a posledních výzev Regionálního operačního programu Severozápad a v této souvislosti aktualizoval také jejich specifické podmínky. K nejvýraznějším změnám došlo u celkových způsobilých výdajů projektu, harmonogramu projektu a zadávacího/výběrového řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu.

Vedle výzev v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (Karlovy Vary) a Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Ústí nad Labem) budou vyhlášeny také výzvy  v oblastech podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

S ohledem na nutnost finančního vypořádání projektů do konce roku 2015 byly stanoveny specifické podmínky výzev a to zejména podmínky týkající se termínu realizace. Projekty musí být ukončeny předložením monitorovací zprávy do 30. 10. 2015 (u oblasti podpory 1.2 a 2.2) a do 30. 11. 2015 (u oblasti podpory 1.3). Došlo dále k omezení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů. U projektů v oblastech podpory 1.2 a 2.2 budou limity min. 5 milionů Kč a max. 25 milionů Kč. U projektů v oblasti podpory 1.3 není maximální hranice stanovena, minimální bude 30 milionů Kč. Důležitým bodem je pak zadávací/výběrové řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu na stavební práce a dodávky, které musí být zahájeno v době podání projektové žádosti (registrace).

Plán výzev ROP Severozápad zde

Zdroj: http://www.nuts2severozapad.cz/nove-vyzvy-prinesou-zmeny-v-podminkach-zadatele-museji-byt-precizni


 

23.01.2015 14:01

Zastupujeme: