Novou identitu pro Novou Huť

 

Novou identitu pro Novou Huť

Další studijní cesta projektového týmu projektu ReNewTown měla na konci dubna 2012 cíl v Nové Huti, části Krakova. Nová Huť byla vystavěna po druhé světové válce jako úplně nové město. Nynější čtvrť pojímá jednu třetinu všech obyvatel celého Krakova. Plánovaný ideál socialistického města však prožívá v současné době krizi vlastní identity. Velké inženýrské dílo postavené za velkého budovatelského nadšení a dobrovolné práce obyvatel nese sebou pachuť sovětizace polské společnosti a paradoxně i odpor k totalitnímu režimu. Nízká zástavba socialistického realizmu je zdobená renesančními balustrádami a ostře předělena širokými bulváry setkávajícími se na centrálním náměstí. Široké ulice, navržené pro průvody dělníků manifestujících loajalitu Polské dělnické straně, posloužily i projevům nespokojenosti v 80. letech. Osvědčila se i členitá zástavba. Ta poskytla mnohokrát úkryt rozehnaným davům dělníků protestujících za „svobodu a chleba“.

Zvláštní atmosféru si krakovská čtvrť získala i díky kostelům, kterých bylo společně s novou čtvrtí postaveno kolem desítky. Obyvatelstvo si je vyžádalo. Socialistické dogma muselo ustoupit tlaku.

Nová Huť nemá jednoznačné rysy vlastní identity, a její minulost i genius loci je zdrojem i překážkou k dalšímu rozvoji. Čas ale běží a malé byty v husté zeleni však zejména mladé lidi nelákají. Je pro ně toto místo až příliš kompromitované? Možná spíše nesrozumitelné. Diskuse o tom, jak osnovat další vize, tentokrát bez dogmat a svobodně, jsou rozhodně namístě. A naše pracovní skupina mohla být svědkem, že nápadů je spousta.

Tento projekt je implementován prostřednictvím programu Central Europe spolufinancovaného z ERDF.

Obr.: Zeleň je nespornou atraktivitou Nové Huti

09.05.2012 13:19

Zastupujeme: