NOVÉ DOTACE PRO PODNIKATELE!

NOVÉ DOTACE PRO PODNIKATELE! (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Termíny: Předpoklad vyhlášení prvních výzev je již březen 2015
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Celková alokace OP PIK: 120 mld. Kč
Cílová skupina: malé, střední a v některých případech i velké podniky

Podporované aktivity v rámci prvních výzev:

  • Realizace nových podnikatelských záměrů malých a středních podniků (nákup strojů, zařízení, technologií)
  • Založení či rozvoj podnikových výzkumných center (pořízení pozemků, budov, zařízení)
  • Podpora uvedení výsledků výzkumu a vývoje na trh (investice do zařízení, ochrany práv duševního vlastnictví)
  • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury
  • Rekonstrukce brownfields na podnikatelský objekt
  • Účast na mezinárodních veletrzích
  • Široká podpora investic v oblasti úspor energie
  • Partnerství podniků a výzkumných institucí
  • Tvorba moderních ICT řešení, apod.

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám programu či posouzení vhodnosti Vašeho projektovému záměru nás neváhejte kontaktovat!

Kontakt: Ing. Martin Merker, ředitel odboru Ekonomické poradenství,

GSM: +420 777 228 086, e-mail: merker@rra.cz

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let.

 

 

01.02.2015 10:24

Zastupujeme: