Nová iniciativa pro rozvoj mikroregionu Krušné hory - západ

Nová iniciativa pro rozvoj mikroregionu Krušné hory - západ


Aktualita vydána dne: 4. 12. 2006

V souvislosti s dynamickým vývojem evropských strukturálních fondů, národních dotačních titulů, krajských grantů a podpor a s prohlubujícími se problémy ve venkovských regionech začíná nabývat na významu iniciativa LEADER+. Tato iniciativa Společenství je založena na principu partnerství veřejné sféry, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Na základě výběru z předem definovaných témat si místní společenství v podobě neziskové organizace nazývané místní akční skupina (dále jen "MAS") vytvoří svoji rozvojovou strategii, která může nastartovat lokální rozvoj v mnoha oblastech. Touto cestou se za pomoci RRA ÚK, a. s. vydala také nově založená MAS Krušné hory - západ z Karlovarského okresu. Založení MAS logicky navazuje na stávající činnost stejnojmenného mikroregionu. Jeho reprezentanti s dokonalou znalostí prostředí dali podnět ke zpracování rozvojové strategie území MAS. Na základě společného konsenzu bylo ústředním tématem strategie zvoleno "Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech". Zpracováním tohoto strategického rozvojového dokumentu bude mít tato místní komunita možnost dosáhnout na finanční prostředky určené na rozvoj svého území z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na léta 2007 - 2013. Tímto jim do budoucna přejeme hodně štěstí a energie k dosažení stanovených cílů vedoucích k harmonickému rozvoji tohoto krásného koutu naší země.

04.12.2006 00:00

Zastupujeme: