Newsletter projektu RNT v čestině

Newsletter projektu ReNewTown č. 3 také v češtině!

 

Vážení návštěvníci, v příloze dáváme k dispozici český překlad lednového vydání zpravodaje projektu ReNewTown (Nové postsocialistické město: konkurenceschopné a atraktivní). Projekt i zaujme toho, koho zajímá rovnoměrný rozvoj měst v bývalých socialistických zemích. Tato města a jejich čtvrti se vyznačují především nedostatkem veřejného prostranství mezi panelovými bloky, které jsou často v zašlém stavu,  s nízkým zastoupením drobných podnikatelů, kulturních příležitostí a nízkou identifikací občanů s místem, kde žijí. Výstupy projektu by měly napomoci ke komplexnímu řešení udržitelného rozvoje částí měst, které se s výše zmiňovanými jevy potýkají. Ve třetím čísle najdete příklady řešení z Polska.

cj_Newsletter No.3

15.02.2012 09:18

Zastupujeme: