Národní program ŽP - výzva č. 1/2016 - snižování emisí těžkých kovů a pachových látek

Národní program ŽP - výzva č. 1/2016 - snižování emisí těžkých kovů a pachových látek

Dotaci lze poskytnout na:

  • pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry, procesy zkrápění, mlžení..)
  • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení.)

Oprávněný žadatel:
Vlastníci zdrojů znečišťování ovzduší. (obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace.)

Výše podpory:
Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů.
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč, maximální 10 mil. Kč.
Podání žádostí: 1. kolo do 29. dubna 2016, 2. kolo do 29. července 2016.

Podrobné informace jsou uveřejněny zde.


 

12.02.2016 14:23

Zastupujeme: