Nabídka k účasti na projektu ROZVOJ WEST BOHEMIA

 

 

NABÍDKA K ÚČASTI NA PROJEKTU

Máte zájem podpořit spolupráci mezi podnikatelským sektorem, institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými a vývojovými pracovišti podnikatelských, veřejných a neziskových organizací v Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji? Máte příležitost zapojit se do projektu

ROZVOJ WEST BOHEMIA – ROZVOJ PARTNERSTVÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI ÚSTECKÉHO, PLZEŇSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE

V krátkosti o projektu

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce mezi podnikatelským sektorem, institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými a vývojovými pracovišti podnikatelských, veřejných a neziskových organizací.

Jedním z cílů projektu je vytvářet a zavádět do praxe nástroje a aktivity, které povedou ke zvýšení uplatnitelnosti studentů vysokých a vyšších odborných škol na trhu práce. Na tyto nástroje navazují analýzy klastrového potenciálu v Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji, jako opatření umožňující další rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů a dalších institucí.

 

Organizace zapojené do projektu

Na realizaci projektu se podílí celkem 7 subjektů ze 3 krajů – Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého. Hlavním realizátorem je Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Partnery projektu jsou Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o., Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., SOFO Group a.s., Technologický park Chomutov, o.p.s. a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s

 

Co nabízíme, aneb argumenty proč se zapojit

· finanční příspěvek až do výše 15 tis. Kč za odbornou praxi nebo stáž studenta

· spolupráci s institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými institucemi

· informace o výhodách a přínosech klastrů

· možnost zapojit se do analýzy klastrového potenciálu ve sledovaném regionu

· možnost zapojit se do databáze spolupracujících subjektů – potenciálních partnerů pro Vaši organizaci

· možnost ověřit schopnosti stážisty v průběhu praxe jako potenciálního zaměstnance

 

Co požadujeme

· stáže studentů vysokých škol a odborné praxe studentů vyšších odborných škol

· 10 pracovních dnů ve Vaší organizaci pro 1 stáž či odbornou praxi

· zapojení studentů do odborné činnosti

· odpovědi pro dotazník mapující klastrový potenciál v západočeském regionu

· písemné ohodnocení stážisty

 

Zapojení do projektu a kontaktní informace

Podrobné informace o projektu, přihlášku k účasti na projektu a kontaktní informace naleznete na webovém portálu projektu

www.rwb.cz

nebo získáte v kontaktním centru projektu, na adrese Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - studijní středisko Most, Pionýrů 2806, 434 01 Most, kancelář číslo M 06.

Informace také získáte u partnera projektu -  Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. na adresách: moravcova@rra.cz nebo bocian@rra.cz

http://www.esfcr.cz/07-13/opvk

Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0063

 

07.08.2012 13:26

Zastupujeme: