Mítink ReNewTown v Lublani, 27. – 29. listopadu 2012

Mítink ReNewTown v Lublani, 27. – 29. listopadu 2012

Technický mítink projektu v Lublani se zaměřil na evaluaci investičních pilotních akcí v realizovaných v rámci projektu ReNewTown. Návštěva poskytla možnost navštívit konkrétní místa příkladů dobré praxe v Lublani a Nové Gorici jakož i možnost pohovořit se slovinskými partnery. Třídenní mítink byl organizován hostitelským partnerem, kterým tentokrát byla Fakulta ekonomická University v Lublani. Záměrem technického mítinku bylo přenést znalosti regenerace měst do ostatních zemí, z nichž partneři projektu pocházejí.

Čas určený různým tématům se zaměřil na zmíněné příklady dobré praxe a iniciativy Slovinska, které mají vztah i k pilotním akcím projektu: ArtZona v Nové Huti v Krakově, Muzeum socialistických kuriozit v Hnušti, a poradenské centrum pro malé a střední podnikatele v Praze 11. Partnerství se setkalo s architektem Jankem Rožičem, který se účastnil od samého počátku přeměny vojenské věznice na hostel, tedy ubytovací zařízení, a galerii nazvané Celica. Hostel se nachází ve čtvrti města, která se nazývá Metelkova po stejnojmenné ulici. Jedná se o místo alternativní kultury v centru hlavního města Slovinska, kde se pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost. Metelkova uvádí své programy bez ohledu na denní či noční dobu a rádi ji navštěvují jak místní, tak i turisté.

Jiné zajímavé body v programu mítinku byly: presentace coworkingové iniciativy, kterou objasnila Eva Perčič (Memo Institut) a  která zároveň vede Kino Šiška. Kino Šiška je centrum současné kreativnosti v Lublani. Budova byla postavena v roce 1961 a sloužila jako kino. Po rekonstrukci v roce 2009 je považována za prvořadý příklad moderní architektury. Jedná se o jednu z největších a technicky nejpokročilejších budov tohoto druhu v Evropě.

Další kroky vedly projektový tým do lublaňských muzeí. Jedním z nich bylo Národní muzeum soudobých dějin. Návštěva osvětlila specifika socialistického vývoje ve Slovinsku. Druhá návštěva vedla do Muzea architektury a designu, kde byla instalována výstava „Nedokončené modernizace“. Výstavu komentoval ředitel muzea, Matevž Čelik, který představil studii architektury městského plánování socialistické Jugoslávie. Výstava představuje řadu architektonických projektů, od turistických experimentů na Jadranském pobřeží, po koncepty nových měst, výstavní pavilony pro mezinárodní výstavy až po notoricky známé politické stavby a pomníky charakteristické pro socialistickou Jugoslávii. Výstava zahrnuje období od převratu v roce 1945 do roku 1991. Po úspěšném uvedení výstavy v Mariboru byla výstava s plným názvem „Nedokončené modernizace – mezi utopií a pragmatismem“ byla uvedena také v Bělehradě a Lublani.

Návštěvě výstavy předcházela exkurse do města Nova Gorica a setkání s architektem Nikem Jurcem, který představil minulost a plány do budoucna v rozvoji města a při procházce městem představil konkrétní příklady regenerace města. Nová Gorica se nachází v západním Slovinsku na hranici s Itálií. Jedná se o nové město postavené po roce 1948. Když Pařížská mírová smlouva změnila hranice Jugoslávie, údolí Soča, Vipava a plošina Karst byla doslova odříznuta od svého dosavadního přirozeného centra, města Goricia, které připadlo Itálii. Výstavba nového města na slovinské straně, Nové Gorice, byla naplánována velmi pokrokově a měla po válce národní důležitost. Priorita však časem stále více ubývala na svém významu i v závislosti na ekonomické síle Jugoslávie. Plánovaný koncept města se nepodařilo zcela naplnit.

Tým projektu se také zajímá o zaměstnanost a rozvoj podnikání ve městech se socialistickou zátěží. Inspiraci poskytlo několik příkladů iniciativ mladých podnikatelů z universitního inkubátoru při Universitě v Lublani. Inkubátor byl založen v roce 2004 a poskytuje začínajícím podnikatelům s perspektivními záměry zázemí služeb, nízký nájem a také poradenství pro jejich úspěšnou práci na rozvoji svého podnikání.

Foto: Projektový tým na dělicí čáře mez Itálií a Slovinskem ve městě Nova Gorica

 

www.renewton.eu

The project is implemented through the Central Europe Programme co-financed by ERDF.

 

08.12.2012 11:39

Zastupujeme: