Mezinárodní spolupráce se stává důležitým hráčem na poli klastrů

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Mezinárodní spolupráce se stává důležitým hráčem na poli klastrů

RRA ÚK prezentovala ve dnech 3. – 4. 5. 2012 ve Štrbském plesu projekt Clusters Cord na závěrečné konferenci mezinárodního projektu IN2WOOD. Ten se věnoval rozvoji spolupráce a propojování aktivit klastrů působících v odvětví lesnictví. Vzhledem k tomu, že projekt Clusters Cord se zaměřuje na podporu vzniku mezinárodních odvětvových klastrů, vyměnily si zástupci obou projektů cenné zkušenosti. Na čem se účastníci konference jednoznačně shodli? Internacionalizace je nezbytným procesem, který posouvá firmy a klastry v oblasti inovací a konkurenceschopnosti. Projekty měkkého typu, které mapují a stimulují regionální rozvoj a samotné klastrové iniciativy napomáhají k následné vlastní iniciativě malých a středních podniků nebo celých klastrů vstupovat do mezinárodních projektů a společně potom na mezinárodní trhy.

A jak by měl vypadat fungující klastr, který se chystá vydat na mezinárodní úroveň? Především se ztotožnit s následujícím: 1) Klastr a jeho členové chtějí společně pracovat na projektech, které by sami realizovat nemohli, 2) Členové klastru mají v tuto instituci důvěru a proto chtějí platit členské poplatky, 3) Chtějí realizovat společný projekt, i když na něj nedostanou dotaci, 4) Jejich klastr by fungoval i pokud by nedostával dotaci.

 

Autor: Mgr. Dana Krejsová, krejsova@rra.cz

 

28.05.2012 14:17

Zastupujeme: